Thái Thị Thanh Thủy

Thái Thị Thanh Thủy
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Họ và tên: Thái Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 17/08/1997
Khóa học: 2015-2019
Ngành học: Kế Toán
Chức danh: Kế Toán Tổng Hợp
Đơn vị: Công ty TNHH Dịch Vụ Doanh Nghiệp Việt
Email: thuythaithanh1711@gmail.com
SĐT: 0944846460