Lê Trung Hiếu

Lê Trung Hiếu
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Họ tên: Lê Trung Hiếu
Sinh năm: 24/09/1997
Khoá học: 2015-2019
Ngành học: Kế Toán

Công việc hiện tại: Chuyên viên tư vấn tài chính
Đơn vị: Công ty Tài Chính TNHH MTV HomeCredit Việt Nam
Email:
Hieu.leT3@homecredit.vn
SĐT: 0979849387