Tuyển sinh Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành: 7340201

Tuyển sinh Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành: 7340201
Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành: 7340201
 


1. NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG LÀ GÌ?

Tài chính – ngân hàng (Finance and Banking) làm một ngành khá rộng, bao quát toàn bộ các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền tệ và kinh doanh thông qua ngân hàng. Cụ thể đó là tập trung các lĩnh vực liên quan đến tài chính như: Tài chính thuế, tài chính doanh nghiệp và tất cả các vấn đề cần đến công cụ tài chính để thanh toán trong nước và quốc tế.
Chương trình đào tạo ngành Tài chính – ngân hàng sẽ trang bị cho sinh viên tất cả các kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ, phương pháp quản trị tín dụng… để giúp bạn có thể theo đuổi ngành nghề cùng với sự phát triển vượt bậc của ngân hàng hiện nay.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH
Đào tạo cử nhân ngành Tài chính ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có ý thức trách nhiệm đối với xã hội; có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành kế toán để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước.
Đào tạo kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị, pháp luật và quốc phòng – an ninh, có kiến thức thực tế vững chắc và chuyên sâu về kế toán, có năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng kiến thức để xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng.
Đào tạo kiến thức về kinh tế, công nghệ thông tin, lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động có liên quan đến chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra giám sát của Tài chính ngân hàng tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế.

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Tài chính ngân hàng sau khi ra trường, bạn có nhiều cơ hội việc làm và dễ dàng xin việc tại nhiều vị trí của các đơn vị khác nhau. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cam kết 100% sinh viên được giới thiệu việc làm. Sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng sẽ có nhiều “cơ hội” để lựa chọn, vì có nhiều vị trí công việc hấp dẫn “đang chờ đợi” các bạn sau khi tốt nghiệp. Cụ thể, các bạn có thể đảm nhiệm những công việc sau đây:
- Chuyên viên tại ngân hàng thương mại (cán bộ tín dụng, kế toán, nhân viên kinh doanh ngoại tệ), công ty chứng khoán (nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán), tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác hoặc đảm đương công việc của trợ lý, tư vấn, tham vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức tài chính.
- Các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân hàng: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Ngân hàng trung ương, Cục Thuế, Hải quan;..
- Công ty kiểm toán;
- Công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán;
- Bộ phần tài chính của các công ty, tập đoàn vừa và lớn
- Phòng Kế hoạch – Tài chính của Các trường đại học, học viện, cao đẳng ...
Ngoài ra sinh viên có thể học tiếp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như tham gia chương trình đào tạo ở bậc học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng để trở thành nhà quản lý tài chính, quản lý ngân hàng thương mại và làm công tác giảng dạy.

4. CÁC MÔN HỌC TIÊU BIỂU
Nhập môn ngành tài chính - Pháp luật đại cương - Toán tài chính, kinh tế học - Nguyên lý kế toán - Nguyên lý thống kê kinh tế - Thị trường tài chính.
Các môn học phần chuyên về ngành Tài chính ngân hàng như: Tài chính doanh nghiệp - Thị trường chứng khoán - Tin học ứng dụng phần mềm trong Tài chính ngân hàng – Tiếng anh chuyên ngành tài chính - Pháp luật về tài chính ngân hàng - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Thẩm định tín dụng - Kế toán ngân hàng.

5. BẰNG CẤP
Sinh viên được nhận bằng cử nhân đại học chính quy ngành Tài chính ngân hàng sau khi tốt nghiệp do trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cấp.


1. NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG LÀ GÌ?

Tài chính – ngân hàng (Finance and Banking) làm một ngành khá rộng, bao quát toàn bộ các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền tệ và kinh doanh thông qua ngân hàng. Cụ thể đó là tập trung các lĩnh vực liên quan đến tài chính như: Tài chính thuế, tài chính doanh nghiệp và tất cả các vấn đề cần đến công cụ tài chính để thanh toán trong nước và quốc tế.
Chương trình đào tạo ngành Tài chính – ngân hàng sẽ trang bị cho sinh viên tất cả các kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ, phương pháp quản trị tín dụng… để giúp bạn có thể theo đuổi ngành nghề cùng với sự phát triển vượt bậc của ngân hàng hiện nay.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH
Đào tạo cử nhân ngành Tài chính ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có ý thức trách nhiệm đối với xã hội; có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành kế toán để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước.
Đào tạo kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị, pháp luật và quốc phòng – an ninh, có kiến thức thực tế vững chắc và chuyên sâu về kế toán, có năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng kiến thức để xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng.
Đào tạo kiến thức về kinh tế, công nghệ thông tin, lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động có liên quan đến chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra giám sát của Tài chính ngân hàng tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế.

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Tài chính ngân hàng sau khi ra trường, bạn có nhiều cơ hội việc làm và dễ dàng xin việc tại nhiều vị trí của các đơn vị khác nhau. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cam kết 100% sinh viên được giới thiệu việc làm. Sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng sẽ có nhiều “cơ hội” để lựa chọn, vì có nhiều vị trí công việc hấp dẫn “đang chờ đợi” các bạn sau khi tốt nghiệp. Cụ thể, các bạn có thể đảm nhiệm những công việc sau đây:
- Chuyên viên tại ngân hàng thương mại (cán bộ tín dụng, kế toán, nhân viên kinh doanh ngoại tệ), công ty chứng khoán (nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán), tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác hoặc đảm đương công việc của trợ lý, tư vấn, tham vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức tài chính.
- Các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân hàng: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Ngân hàng trung ương, Cục Thuế, Hải quan;..
- Công ty kiểm toán;
- Công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán;
- Bộ phần tài chính của các công ty, tập đoàn vừa và lớn
- Phòng Kế hoạch – Tài chính của Các trường đại học, học viện, cao đẳng ...
Ngoài ra sinh viên có thể học tiếp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như tham gia chương trình đào tạo ở bậc học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng để trở thành nhà quản lý tài chính, quản lý ngân hàng thương mại và làm công tác giảng dạy.

4. CÁC MÔN HỌC TIÊU BIỂU
Nhập môn ngành tài chính - Pháp luật đại cương - Toán tài chính, kinh tế học - Nguyên lý kế toán - Nguyên lý thống kê kinh tế - Thị trường tài chính.
Các môn học phần chuyên về ngành Tài chính ngân hàng như: Tài chính doanh nghiệp - Thị trường chứng khoán - Tin học ứng dụng phần mềm trong Tài chính ngân hàng – Tiếng anh chuyên ngành tài chính - Pháp luật về tài chính ngân hàng - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Thẩm định tín dụng - Kế toán ngân hàng.

5. BẰNG CẤP
Sinh viên được nhận bằng cử nhân đại học chính quy ngành Tài chính ngân hàng sau khi tốt nghiệp do trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cấp.