Thông báo về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng nhận hồ sơ từ ngày 18/4/2018 - 15/5/2018, chứng chỉ được cấp theo phôi của Bộ Tài chính.

Tác giả bài viết: FFA_DNTU