Những lưu ý khi đăng ký xét tuyển năm 2021

Bộ GD-ĐT vừa công bố mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Dưới đây là một số điểm đáng lưu ý khi thí sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi.

Năm 2021, Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm mục đích chính: lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Các cơ sở giáo dục ĐH có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh. 

Thí sinh có nguyện vọng sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non (gọi chung là ĐH) thì phải điền đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hồ sơ ĐKDT gồm 5 phần: (1) Thông tin cá nhân; (2) Thông tin ĐKDT; (3) Thông tin để xét công nhận tốt nghiệp THPT; (4) Thông tin dùng để xét tuyển sinh vào ĐH, CĐ (thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT thì bỏ qua phần này); (5) Cam đoan và xác nhận.

Trong đó, phần thông tin cá nhân, thí sinh ghi đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu. Phần thông tin ĐKDT, thí sinh cần xác định rõ mục đích của việc tham dự kỳ thi để đăng ký chọn bài thi tự chọn phù hợp (đối với học sinh hoặc thí sinh chưa tốt nghiệp THPT) hoặc môn thi thành phần (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT). 

Nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để ĐKXT vào ĐH thì ở phần này, thí sinh phải tích vào nội dung số 9 và điền thông tin theo yêu cầu của phần thông tin dùng để xét tuyển sinh vào ĐH.

Ở mục số 21 của phần thông tin dùng để xét tuyển sinh vào ĐH, thí sinh chỉ được chọn một phương thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển: hoặc trực tuyến (điểm a) hoặc bằng phiếu (điểm b) và buộc phải tích chọn vào một trong hai ô tại điểm a hoặc điểm b.

 
Mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngoài ra, thí sinh bắt buộc phải ghi tổng số nguyện vọng. Đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phương thức trực tuyến (điểm a) thì phải tự nhập các nguyện vọng ĐKXT trên hệ thống và được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trong thời gian quy định của đợt đăng ký này và tuyệt đối không điền thông tin tại điểm b.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu (điểm b) phải thực hiện khai các nội dung theo bảng mẫu và không được thay đổi nguyện vọng đăng ký sau khi đã xác nhận của đợt đăng ký này. Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu sẽ không thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến.

Các lưu ý nêu trên là thay đổi chính trong hồ sơ ĐKDT năm 2021. Thí sinh cần thực hiện việc sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất), nếu đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì nguyện vọng đó sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để trường xét tuyển. 

Vì vậy thí sinh cần tra cứu thông tin về đối tượng ưu tiên tuyển sinh, khu vực tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, đặc biệt là mã ngành, mã trường trên các trang chính thức của trường hoặc trang tuyển sinh của Bộ GD-ĐT để ghi chính xác trong hồ sơ ĐKDT.