Nhu cầu nhân sự của Cục hàng không Việt Nam

Nhu cầu nhân sự của Cục hàng không Việt Nam
Cục hàng không Việt Nam dự báo nhu cầu nhân sự Cảng hàng không Quốc tế Long Thành như sau:
.