Công ty TNHH OT Motor Vina - Tuyển dụng

Công ty TNHH OT Motor Vina, KCN Nhơn Trạch 6, Nhơn trạch, Đồng nai đang cần tuyển các vị trí sau: