Quyết định về việc cho vay vốn lãi suất 0% đợt 1 cho sinh viên chính quy có hoàn cảnh khó khăn trong học kỳ III năm học 2019 - 2020.

Quyết định về việc cho vay vốn lãi suất 0% đợt 1 cho sinh viên chính quy có hoàn cảnh khó khăn trong học kỳ III năm học 2019 - 2020.
Hiện nay Qũy vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ vay vốn đợt 2, nếu có sinh viên khó khăn cần được hỗ trợ liên hệ hoặc gọi vào số 0251 6 252 899 (gặp cô Tâm) để hướng dẫn sinh viên làm thủ tục tham gia chương trình.Nguồn tin: Phòng QHDN - DNTU