Hoạt động trò chơi dân gian Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2020”

Hoạt động trò chơi dân gian Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2020”
Sinh viên khoa Kế toán - Tài chính tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, kéo co, truyền bột, ô ăn quan ... vô cùng sôi nổi.
- Thời gian: Vào lúc 08h00 - 11h30 ngày 09/01/2020.
- Nội dung: Tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, kéo co, truyền bột, ô ăn quan...

Hình ảnh tham gia:
Tác giả bài viết: BCH Đoàn khoa