Danh sách sinh viên nhận học bổng và đạt kết quả cao trong năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên nhận học bổng và đạt kết quả cao trong năm học 2019-2020
Sinh viên có tên trong danh sách cấp học bổng bên dưới lên nhận thưởng cụ thể như sau:

- Sinh viên nhận giấy khen và phiếu thưởng tại Văn phòng Khoa chuyên ngành

- Sau đó sinh viên mang phiếu khen thưởng qua Phòng Kế hoạch - Tài chính (Tầng trệt Trung tâm Tích hợp - khu G) ký nhận tiền thưởng.