06:15 EST Chủ nhật, 05/12/2021

Thông tin cần thiết

Thực hành - kiến tập

Hoạt động đào tạo

Đối tác doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 930

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4825

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3497639

Trang nhất » Hoạt động đào tạo » KH thực hiện CTDH

Kế hoạch thực hiện chương trình dạy học ngành Kế toán năm 2016

Thứ tư - 10/06/2020 04:36
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
 
Tên chương trình      : Kế toán
Trình độ đào tạo        :  Đại học
Ngành đào tạo           : Kế toán             Mã số: 7340301
Loại hình đào tạo      : Chính quy
 
 
STT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ Học phần:
học trước (a)
tiên quyết (b)
song hành (c)
I Học kỳ 1   6  
Học phần bắt buộc      
1 1570031 Kinh tế vi mô 3(3,0,6)  
2 1870012 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3(3,0,6)  
3 70024 Giáo dục thể chất 1 1(0,1,2)  
4 70007 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP1) 3(3,0,6)  
5 70008 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP2) 2(2,0,4)  
6 70009 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP3) 3(0,3,6)  
7 70138 Giáo dục định hướng 1(1,0,0)  
8 70079 Tiếng Anh căn bản 1 3(3,0,6)  
II Học kỳ 2      
Học phần bắt buộc 11  
1 70107 Toán cao cấp C1 2(2,0,4)  
2 70122 Xác suất thống kê 2(2,0,4)  
3 70056 Pháp luật đại cương 2(2,0,4)  
4 1570079 Quản trị học 2(2,0,4)  
5 1570034 Kinh tế vĩ mô 3(3,0,6)  
6 70025 Giáo dục thể chất 2 1(0,1,2)  
7 70080 Tiếng Anh căn bản 2 3(3,0,6)  
8 70057 Phương pháp học đại học 2(2,0,6)  
Học phần tự chọn 2  
1 1770053 Nguyên lý thống kê kinh tế 2(2,0,4)  
2 1870080 Toán tài chính 2(2,0,4)  
III Học kỳ 3      
Học phần bắt buộc 11  
1 70110 Toán cao cấp C2 2(2,0,4)  
2 1770074 Thuế ứng dụng 3(3,0,6)  
3 1570024 Kinh tế lượng 3(3,0,6)  
4 1770048 Nguyên lý kế toán 3(3,0,6)  
5 70026 Giáo dục thể chất 3 1(0,1,2)  
Học phần tự chọn 2  
1 1570037 Marketing căn bản 2(2,0,4)  
2 70047 Luật thương mại 2(2,0,0)  
IV Học kỳ 4      
Học phần bắt buộc 10  
1 70065 Tiếng Anh 1 3(3,0,6)  
2 1770026 Kế toán tài chính doanh nghiệp P1 4(4,0,8)  
3 1870047 Tài chính doanh nghiệp P1 3(3,0,6)  
Học phần tự chọn 2  
1 70061 Quy hoạch tuyến tính 2(2,0,4)  
2 1870059 Thị trường chứng khoán 2(2,0,4)  
V Học kỳ 5      
Học phần bắt buộc 12  
1 70067 Tiếng Anh 2 3(3,0,6)  
2 1770004 Hệ thống thông tin kế toán P1 3(1,2,6)  
3 1770027 Kế toán tài chính doanh nghiệp P2 4(4,0,8)  
4 1570054 Phân tích hoạt động kinh doanh 2(1,1,4)  
5 370152 Tin học trình độ A 2(0,2,6)  
6 70033 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & làm việc nhóm 2(2,0,4)  
VI Học kỳ 6      
Học phần bắt buộc 13  
1 70070 Tiếng Anh 3 3(3,0,6)  
2 1770005 Hệ thống thông tin kế toán P2 3(1,2,6)  
3 1770033 Kế toán thương mại dịch vụ 3(3,0,6)  
4 1770029 Kế toán tài chính doanh nghiệp P3 4(4,0,8)  
VII Học kỳ 7      
Học phần bắt buộc 15  
1 70072 Tiếng Anh 4 3(3,0,6)  
2 1770007 Kế toán chi phí 3(3,0,6)  
3 1770061 Thực hành kế toán P1 4(0,4,8)  
4 70049 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5(5,0,10)  
VIII Học kỳ 8      
Học phần bắt buộc 11  
1 70073 Tiếng Anh 5 2(2,0,4)  
2 1770018 Kế toán quản trị 3(3,0,6)  
3 1770063 Thực hành kế toán P2 3(0,3,6)  
4 70005 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3(3,0,6)  
5 70031 Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo 2(2,0,4)  
Học phần tự chọn 2  
1 1870056 Thanh toán quốc tế 2(2,0,4)  
2 1570117 Thương mại điện tử 2(1,1,4)  
IX Học kỳ 9      
Học phần bắt buộc 13  
1 70075 Tiếng Anh 6 3(3,0,6)  
2 1770040 Kiểm toán P1 3(3,0,6)  
3 1770065 Thực hành kế toán P3 3(0,3,6)  
4 1770075 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 1 2(2,0,4)  
5 70113 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2,0,4)  
6 370153 Tin học trình độ B 2(0,2,6)  
X Học kỳ 10      
Học phần bắt buộc 13  
1 1770016 Kế toán ngân hàng 3(3,0,6)  
2 1770041 Kiểm toán P2 3(3,0,6)  
3 1770082 Ứng dụng phần mềm trong kế toán 2(0,2,4)  
4 1770076 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2 2(2,0,4)  
5 1770012 Kế toán hành chính sự nghiệp 3(3,0,6)  
XI Học kỳ 11      
Học phần bắt buộc 5  
1 1870067 Thực tập tốt nghiệp 1(1,0,10)  
2 70135 Thi - Chứng chỉ tin học A 1(1,0,4)  
3 70034 Kỹ năng phỏng vấn & hồ sơ xin việc 2(2,0,4)  
XII Học kỳ 12   0  
1 70137 Kỹ năng mềm - chuẩn đầu ra 1(1,0,2)  
2 70136 Thi - Chứng chỉ tin học B 1(1,0,4)  
3 70081 Tiếng Anh chuẩn đầu ra 2(2,0,10)  
Học phần tự chọn 5  
1 1770021 Kế toán quốc tế 2(2,0,4)  
2 1870006 Chuyên đề tốt nghiệp 1(1,0,6)  
3 470145 Khóa luận tốt nghiệp 1(1,0,10)  

Những tin mới hơn

 

Thăm dò ý kiến

Môn học sinh viên thấy cần thiết khi học chuyên ngành Kế Toán?

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

Kế toán Mỹ

Kế toán chi phí

Tất cả các môn trên

Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng
Hoạt động cộng đồng
Hoạt động cộng đồng