06:17 EST Chủ nhật, 05/12/2021

Thông tin cần thiết

Thực hành - kiến tập

Hoạt động đào tạo

Đối tác doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 935

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4830

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3497644

Trang nhất » Hoạt động đào tạo » KH thực hiện CTDH

Kế hoạch thực hiện chương trình dạy học ngành Kế toán năm 2018

Thứ tư - 10/06/2020 06:03
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

 
Tên chương trình : Cử nhân ngành Kế toán
Trình độ đào tạo   : Đại học                                                                
Ngành đào tạo      : Kế toán       
Mã số                     : 7340301

 
Số môn học Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Học phần:
học trước (a)
tiên quyết (b)
song hành (c)
Hình thức thi kết thúc Ghi chú
Học kỳ 1 10  
Học phần bắt buộc 10  
1 1570023 Kinh tế học 3(3,0,6)      
2 1870012 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 3(3,0,6)      
3 1770055 Nhập môn ngành kế toán 1(1,0,2)      
4 0070091 Toán cao cấp 3(3,0,6)      
5 0070024 Giáo dục thể chất 1 1(0,1,2)     (*)
6 0070138 Giáo dục định hướng 1(1,0,0)     (**)
7 0070131 Tiếng Anh 1 3(3,0,6)     (**)
Học kỳ 2 11  
Học phần bắt buộc 5  
1 1770048 Nguyên lý kế toán 3(3,0,6) 1770055(a)    
2 0070122 Xác suất thống kê 2(2,0,4)      
3 0070025 Giáo dục thể chất 2 1(0,1,2)     (*)
4 0070057 Phương pháp học đại học 2(2,0,4)     (**)
5 0070132 Tiếng Anh 2 3(3,0,6) 0070131(a)   (**)
Học phần tự chọn 6  
1 1570037 Marketing căn bản 2(2,0,4)      
2 1570079 Quản trị học 2(2,0,4)      
3 1870059 Thị trường chứng khoán 2(2,0,4)      
4 0070047 Luật thương mại 2(2,0,4)      
5 1770060 Thống kê kinh doanh 2(2,0,4)      
Học kỳ 3 9  
Học phần Bắt buộc 9  
1 1770026 Kế toán tài chính doanh nghiệp P1 4(4,0,8) 1770048(a)    
2 1770074 Thuế ứng dụng 3(3,0,6)      
3 0070051 Pháp luật đại cương 2(2,0,4)      
4 0070026 Giáo dục thể chất 3 1(0,1,2)     (*)
5 0070007 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP1) 3(3,0,6)     (*)
6 0070008 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP2) 2(2,0,4)     (*)
7 0070009 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP3) 3(0,3,6)     (*)
8 0070133 Tiếng Anh 3 3(3,0,6)     (**)
Học kỳ 4 12  
Học phần Bắt buộc 7  
1 1770004 Hệ thống thông tin kế toán P1 3(1,2,6) 1770026(a)    
2 1770027 Kế toán tài chính doanh nghiệp P2 4(4,0,8) 1770026(a)    
3 0070134 Tiếng Anh 4 3(3,0,6)     (**)
4 0070033 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & làm việc nhóm 2(2,0,4)     (**)
5 0070135 Thi - Chứng chỉ tin học A 2(1,0,4)     (**)
6 0370152 Tin học trình độ A 3(0,2,6)     (**)
Học phần tự chọn 5  
1 1570025 Kinh tế lượng 3(2,1,6)      
2 1870045 Tài chính doanh nghiệp 3(3,0,6)      
3 1670015 Địa lý kinh tế Việt Nam 2(2,0,4)      
4 1570015 Hành vi tổ chức 2(2,0,4)      
5 1570117 Thương mại điện tử 2(1,1,4)      
Học kỳ 5 12  
Học phần Bắt buộc 7  
1 1770029 Kế toán tài chính doanh nghiệp P3 4(4,0,8) 1770027(a)    
2 0070076 Tiếng Anh A1 3(3,0,6) 0070134(a)    
Học phần tự chọn 5  
1 1770016 Kế toán ngân hàng 3(3,0,6) 1770048(a)    
2 1870024 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3(3,0,6)      
3 1770056 Phân tích định lượng trong kế toán 3(1,2,6) 1770048(a)    
4 1570054 Phân tích hoạt động kinh doanh 2(2,0,4)      
5 1570068 Quản trị chuỗi cung ứng 2(2,0,4)      
Học kỳ 6 13  
Học phần Bắt buộc 10  
1 1770005 Hệ thống thông tin kế toán P2 3(1,2,6) 1770004(a)    
2 1770061 Thực hành kế toán P1 4(0,4,8) 1770029(a)    
3 0070077 Tiếng Anh A2 3(3,0,6) 0070076(a)    
Học phần tự chọn 3  
1 1770033 Kế toán thương mại dịch vụ 3(3,0,6) 1770048(a)    
2 1870035 Phân tích báo cáo tài chính 3(3,0,6)      
Học kỳ 7 11  
Học phần Bắt buộc 11  
1 0070049 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 5(5,0,10)      
2 1770063 Thực hành kế toán P2 3(0,3,6) 1770061(a)    
3 0070078 Tiếng Anh B1 3(3,0,6) 0070077(a)    
4 0370153 Tin học trình độ B 3(0,2,6)     (**)
5 0070136 Thi - Chứng chỉ tin học B 2(1,0,4)     (**)
Học kỳ 8 9  
Học phần Bắt buộc 6  
1 0070113 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2,0,4)      
2 1770065 Thực hành kế toán P3 3(0,3,6) 1770063(a)    
3 1570113 Thực tập chuyên ngành 1 1(0,1,2) 1770048(a)    
Học phần tự chọn 3  
1 1770007 Kế toán chi phí 3(3,0,6) 1770048(a)    
2 1770035 Kế toán và lập báo cáo thuế 3(3,0,6) 1770048(a), 1770074(a)    
Học kỳ 9 12  
Học phần Bắt buộc 12  
1 0070005 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3(3,0,6)      
2 1770040 Kiểm toán P1 3(3,0,6) 1770029(a)    
3 1770075 Tiếng anh chuyên ngành kế toán 1 2(2,0,4)      
4 1770082 Ứng dụng phần mềm trong kế toán 2(0,2,4) 1770048(a)    
5 1770067 Thực hành kế toán P4 2(0,2,4) 1770065(a)    
6 0070081 Tiếng anh chuẩn đầu ra 5(2,0,10)     (**)
Học kỳ 10 11  
Học phần Bắt buộc 6  
1 1770041 Kiểm toán P2 3(3,0,6) 1770040(a)    
2 1770076 Tiếng anh chuyên ngành kế toán 2 2(2,0,4) 1770075(a)    
3 1570114 Thực tập chuyên ngành 2 1(0,1,2) 1570113(a)    
4 0070034 Kỹ năng phỏng vấn & hồ sơ xin việc 2(2,0,4)     (**)
Học phần tự chọn 5  
1 1770021 Kế toán quốc tế 2(2,0,4) 1770048(a)    
2 3370007 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2(1,1,4)      
3 1770012 Kế toán hành chính sự nghiệp 3(3,0,6) 1770048(a)    
4 1770018 Kế toán quản trị 3(3,0,6) 1770048(a)    
Học kỳ 11 5  
Học phần Bắt buộc 5  
1 1770085 Thực tập tốt nghiệp 5(0,5,10) 1570114(a)    
Học kỳ 12 5  
Học phần bắt buộc 5  
1 1770037 Khóa luận tốt nghiệp 5(0,5,10) 1770085(a)    
2 0070137 Kỹ năng mềm - chuẩn đầu ra 1(1,0,2)      
 
Số môn học Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Học phần:
học trước (a)
tiên quyết (b)
song hành (c)
Hình thức thi kết thúc Ghi chú
Học kỳ 1 10  
Học phần bắt buộc 10  
1 1570023 Kinh tế học 3(3,0,6)      
2 1870012 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 3(3,0,6)      
3 1770055 Nhập môn ngành kế toán 1(1,0,2)      
4 0070091 Toán cao cấp 3(3,0,6)      
5 0070024 Giáo dục thể chất 1 1(0,1,2)     (*)
6 0070138 Giáo dục định hướng 1(1,0,0)     (**)
7 0070131 Tiếng Anh 1 3(3,0,6)     (**)
Học kỳ 2 11  
Học phần bắt buộc 5  
1 1770048 Nguyên lý kế toán 3(3,0,6) 1770055(a)    
2 0070122 Xác suất thống kê 2(2,0,4)      
3 0070025 Giáo dục thể chất 2 1(0,1,2)     (*)
4 0070057 Phương pháp học đại học 2(2,0,4)     (**)
5 0070132 Tiếng Anh 2 3(3,0,6) 0070131(a)   (**)
Học phần tự chọn 6  
1 1570037 Marketing căn bản 2(2,0,4)      
2 1570079 Quản trị học 2(2,0,4)      
3 1870059 Thị trường chứng khoán 2(2,0,4)      
4 0070047 Luật thương mại 2(2,0,4)      
5 1770060 Thống kê kinh doanh 2(2,0,4)      
Học kỳ 3 9  
Học phần Bắt buộc 9  
1 1770026 Kế toán tài chính doanh nghiệp P1 4(4,0,8) 1770048(a)    
2 1770074 Thuế ứng dụng 3(3,0,6)      
3 0070051 Pháp luật đại cương 2(2,0,4)      
4 0070026 Giáo dục thể chất 3 1(0,1,2)     (*)
5 0070007 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP1) 3(3,0,6)     (*)
6 0070008 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP2) 2(2,0,4)     (*)
7 0070009 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP3) 3(0,3,6)     (*)
8 0070133 Tiếng Anh 3 3(3,0,6)     (**)
Học kỳ 4 12  
Học phần Bắt buộc 7  
1 1770004 Hệ thống thông tin kế toán P1 3(1,2,6) 1770026(a)    
2 1770027 Kế toán tài chính doanh nghiệp P2 4(4,0,8) 1770026(a)    
3 0070134 Tiếng Anh 4 3(3,0,6)     (**)
4 0070033 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & làm việc nhóm 2(2,0,4)     (**)
5 0070135 Thi - Chứng chỉ tin học A 2(1,0,4)     (**)
6 0370152 Tin học trình độ A 3(0,2,6)     (**)
Học phần tự chọn 5  
1 1570025 Kinh tế lượng 3(2,1,6)      
2 1870045 Tài chính doanh nghiệp 3(3,0,6)      
3 1670015 Địa lý kinh tế Việt Nam 2(2,0,4)      
4 1570015 Hành vi tổ chức 2(2,0,4)      
5 1570117 Thương mại điện tử 2(1,1,4)      
Học kỳ 5 12  
Học phần Bắt buộc 7  
1 1770029 Kế toán tài chính doanh nghiệp P3 4(4,0,8) 1770027(a)    
2 0070076 Tiếng Anh A1 3(3,0,6) 0070134(a)    
Học phần tự chọn 5  
1 1770016 Kế toán ngân hàng 3(3,0,6) 1770048(a)    
2 1870024 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3(3,0,6)      
3 1770056 Phân tích định lượng trong kế toán 3(1,2,6) 1770048(a)    
4 1570054 Phân tích hoạt động kinh doanh 2(2,0,4)      
5 1570068 Quản trị chuỗi cung ứng 2(2,0,4)      
Học kỳ 6 13  
Học phần Bắt buộc 10  
1 1770005 Hệ thống thông tin kế toán P2 3(1,2,6) 1770004(a)    
2 1770061 Thực hành kế toán P1 4(0,4,8) 1770029(a)    
3 0070077 Tiếng Anh A2 3(3,0,6) 0070076(a)    
Học phần tự chọn 3  
1 1770033 Kế toán thương mại dịch vụ 3(3,0,6) 1770048(a)    
2 1870035 Phân tích báo cáo tài chính 3(3,0,6)      
Học kỳ 7 11  
Học phần Bắt buộc 11  
1 0070049 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 5(5,0,10)      
2 1770063 Thực hành kế toán P2 3(0,3,6) 1770061(a)    
3 0070078 Tiếng Anh B1 3(3,0,6) 0070077(a)    
4 0370153 Tin học trình độ B 3(0,2,6)     (**)
5 0070136 Thi - Chứng chỉ tin học B 2(1,0,4)     (**)
Học kỳ 8 9  
Học phần Bắt buộc 6  
1 0070113 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2,0,4)      
2 1770065 Thực hành kế toán P3 3(0,3,6) 1770063(a)    
3 1570113 Thực tập chuyên ngành 1 1(0,1,2) 1770048(a)    
Học phần tự chọn 3  
1 1770007 Kế toán chi phí 3(3,0,6) 1770048(a)    
2 1770035 Kế toán và lập báo cáo thuế 3(3,0,6) 1770048(a), 1770074(a)    
Học kỳ 9 12  
Học phần Bắt buộc 12  
1 0070005 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3(3,0,6)      
2 1770040 Kiểm toán P1 3(3,0,6) 1770029(a)    
3 1770075 Tiếng anh chuyên ngành kế toán 1 2(2,0,4)      
4 1770082 Ứng dụng phần mềm trong kế toán 2(0,2,4) 1770048(a)    
5 1770067 Thực hành kế toán P4 2(0,2,4) 1770065(a)    
6 0070081 Tiếng anh chuẩn đầu ra 5(2,0,10)     (**)
Học kỳ 10 11  
Học phần Bắt buộc 6  
1 1770041 Kiểm toán P2 3(3,0,6) 1770040(a)    
2 1770076 Tiếng anh chuyên ngành kế toán 2 2(2,0,4) 1770075(a)    
3 1570114 Thực tập chuyên ngành 2 1(0,1,2) 1570113(a)    
4 0070034 Kỹ năng phỏng vấn & hồ sơ xin việc 2(2,0,4)     (**)
Học phần tự chọn 5  
1 1770021 Kế toán quốc tế 2(2,0,4) 1770048(a)    
2 3370007 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2(1,1,4)      
3 1770012 Kế toán hành chính sự nghiệp 3(3,0,6) 1770048(a)    
4 1770018 Kế toán quản trị 3(3,0,6) 1770048(a)    
Học kỳ 11 5  
Học phần Bắt buộc 5  
1 1770085 Thực tập tốt nghiệp 5(0,5,10) 1570114(a)    
Học kỳ 12 5  
Học phần bắt buộc 5  
1 1770037 Khóa luận tốt nghiệp 5(0,5,10) 1770085(a)    
2 0070137 Kỹ năng mềm - chuẩn đầu ra 1(1,0,2)      
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Chương trình đào tạo cần?

Công bố toàn bộ chương trình khoá học

Cải tiến phù hợp với doanh nghiệp

Chú trọng đến thực hành thực tập

Quan tâm đến nghiên cứu khoa học

Tất cả các ý kiến trên

Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng
Hoạt động cộng đồng
Hoạt động cộng đồng