05:13 EST Chủ nhật, 05/12/2021

Thông tin cần thiết

Thực hành - kiến tập

Hoạt động đào tạo

Đối tác doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 796

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4691

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3497505

Trang nhất » Hoạt động đào tạo » Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kế toán 2020

Thứ hai - 13/07/2020 12:36
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHCNĐN ngày 22 tháng 05 năm 2020
       của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai)
 
Tên chương trình: Cử nhân ngành Kế toán
Trình độ đào tạo  : Đại học                                                                
Ngành đào tạo     : Kế toán       
Mã số                    : 7340301
 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có ý thức trách nhiệm đối với xã hội; có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành kế toán để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Yêu cầu về kiến thức
+ PO1: Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị, pháp luật và quốc phòng – an ninh, có kiến thức thực tế vững chắc và chuyên sâu về kế toán, có năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng kiến thức để xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực kế toán.
+ PO2: Có kiến thức về kinh tế, công nghệ thông tin, lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động có liên quan đến chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra giám sát của kế toán tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế.
- Yêu cầu về kỹ năng
+ PO3: Có kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp từ xử lý chứng từ, nhập liệu vào hệ thống, in sổ sách và hóa đơn, lập báo cáo thuế và kế toán để cung cấp thông tin cần thiết đáp ứng nhu cầu ra quyết định của nhà quản trị.
+ PO4: Có kỹ năng thiết kế hệ thống thông tin để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin kế toán tài chính và quản trị, đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả công việc đã thực hiên từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ được giao.
+ PO5: Có kỹ năng về tư duy độc lập, tư duy hệ thống và tư duy phản biện, luôn tự tin khi tiếp cận với tri thức mới để điều chỉnh cách thức làm việc sao cho phù hợp với môi trường làm việc thực tế của nghề nghiệp, sử dụng được ngoại ngữ để phục vụ cho nhu cầu của công việc kế toán.
- Yêu cầu về thái độ
+ PO6: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và đầy đủ sức khỏe để làm việc, có khả năng tự định hướng, linh hoạt và nhanh chóng thích nghi với những môi trường công việc khác nhau, có năng lực lập kế hoạch, điều phối, đánh giá và cải tiến hoạt động thuộc chuyên môn, có khả năng làm việc nhóm và phát huy trí tuệ tập thể.
+ PO7: Có ý thức tự học và rèn luyện để tích lũy thêm kiến thức, có khả năng học tập ở bậc học cao hơn để nâng cao trình độ chuyên môn hay thông qua các khóa học để lấy các chứng chỉ nghề nghiệp của Việt Nam và quốc tế.
2. CHUẨN ĐẦU RA
2.1. Về kiến thức
* Kiến thức chung
- PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị, quốc phòng - an ninh, chính sách pháp luật của nhà nước.
- PLO2: Nhận biết, diễn giải một cách có hệ thống những kiến thức tổng quát về kinh tế và công tác hoạch định, quản lý và điều hành hoạt động tại các doanh nghiệp để vận dụng vào quá trình nghiên cứu khoa học, học tập chuyên ngành.
* Kiến thức chuyên môn
- PLO3: Nhận biết, diễn giải, vận dụng các kiến thức về mô hình hoạt động và lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều hành để xây dựng bộ máy kế toán và hệ thống quy trình, quy định đáp ứng nhu cầu của nhà quản trị trong việc kiểm tra, giám sát và cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định; có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin và ứng dụng vào công việc kế toán.
- PLO4: Nhận biết, diễn giải, vận dụng các kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán trong các đơn vị kế toán tại các tổ chức (các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, công ty tài chính, công ty dịch vụ kế toán và thuế); có khả năng vận dụng và đưa vào thực tế nhằm thực hiện tốt các yêu cầu về kế toán, phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính.
2.2. Về kỹ năng
* Kỹ năng chuyên môn
- PLO5: Thành thạo trong việc sử dụng kế toán như là công cụ để giám sát,  đo lường và đánh giá kết quả thực hiện, sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các doanh nghiệp.
- PLO6: Phân tích và xử lý một cách độc lập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn giản hoặc phức tạp để hạch toán kế toán, ghi sổ sách các phân hệ kế toán liên quan và lập các báo cáo về thuế, kế toán tài chính và kế toán quản trị.
- PLO7: Xử lý dữ liệu sơ cấp và cung cấp các thông tin kế toán cần thiết để phục vụ cho nhà quản trị các cấp đưa ra quyết định.
- PLO8: Thực hiện tư vấn cho nhà quản trị doanh nghiệp về công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại đơn vị để dữ liệu được tổng hợp và xử lý một cách nhanh chóng nhằm đáp ứng tính kịp thời cho nhu cầu thông tin.
* Kỹ năng mềm
- PLO9: Có kỹ năng về tư duy độc lập, tư duy hệ thống và tư duy phản biện, linh hoạt và có khả năng thích nghi cao trong điều kiện môi trường làm việc không xác định cụ thể hoặc thay đổi, đạt trình độ tiếng anh và tin học chuẩn đầu ra theo quy định.
- PLO10: Có kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả, kỹ năng viết và giao tiếp bằng lời, thuyết trình mạch lạc, thể hiện ý tưởng vấn đề cần giải quyết, kỹ năng phát hiện và đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- PLO11: Có năng lực dẫn dắt chuyên môn kế toán đã đào tạo, có sáng kiến trong quá trình thực hiện công việc được giao, có khả năng tự định hướng và thích nghi với môi trường công việc khác nhau, có ý thức tuân thủ luật pháp và quy định chung của tổ chức cũng như thực hiện đúng những cam kết, luôn có tinh thần trách nhiệm, hợp tác và chia sẻ với các đồng nghiệp trong công việc.
- PLO12: Có khả năng đưa ra kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường, biết đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn, biết lập kế hoạch và điều phối thực hiện kế hoạch, biết phát huy trí tuệ tập thể.
- PLO13: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm của công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm với tổ chức; có sức khỏe tốt để làm việc, năng động và bản lĩnh, luôn sẵn sàng làm việc trong điều kiện môi trường công việc với áp lực cao cùng tinh thần luôn cầu tiến và ham học hỏi.
- PLO14: Có ý thức tự học để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn thông qua bậc học cao hơn hay các khóa học lấy chứng chỉ nghề nghiệp của Việt Nam và quốc tế.
2.4. Trình độ ngoại ngữ và tin học
- Có trình độ Tiếng Anh tối thiểu là B1 (khung tham chiếu Châu Âu) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác có trình độ tương đương theo quy định ở khung năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dực và Đào tạo.
- Có trình độ Tin học bằng B hoặc tương đương.
2.5. Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành kế toán có thể làm việc tại các vị trí việc làm trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức nghề nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, Kế toán công nợ phải thu và phải trả, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiền lương, Kế toán giá thành sản phẩm, Kế toán bán hàng, Kế toán thuế hay làm kế toán viên tại các tổ chức tài chính và công ty chứng khoán, ngân hàng, quỹ đầu tư, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Trải qua thời gian cọ sát thực tiễn và sau khi tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí sau đây: Kế toán tổng hơp, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành.
Sinh viên có thể học tiếp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như tham gia chương trình đào tạo ở bậc học Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán hoặc học mở rộng kiến thức sang các chuyên ngành gần khác gồm: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc tham gia các khóa học để lấy chứng chỉ nghề nghiệp của Việt Nam và quốc tế.
3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ
3.1. Thời gian đào tạo:
Khối lượng kiến thức toàn khóa của chương trình sẽ được tổ chức thực hiện trong 4 năm (phân bổ trong 8 học kỳ).
3.2. Khối lượng kiến thức toàn khoá:
KHỐI KIẾN THỨC Kiến thức
bắt buộc
Kiến thức tự chọn Tổng
1. Kiến thức giáo dục đại cương 31 2 33
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 60 23 83
- Kiến thức cơ sở khối ngành 12 7 19
- Kiến thức ngành 4 5 9
- Kiến thức chuyên ngành 44 11 55
3. Thực tập tốt nghiệp 5 0 5
4. Khóa luận tốt nghiệp 5 0 5
TỔNG KHỐI LƯỢNG 101 25 126
 
4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Người dự tuyển đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương đạt các yêu cầu theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ Chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo và đề án tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
5.1. Quy trình đào tạo: Theo hệ thống tín chỉ.
5.2. Điều kiện tốt nghiệp:
Thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, qui chế tổ chức và quản
6. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM
6.1. Thang điểm: Theo hệ thống tín chỉ
-       Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
-       Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:
Loại điểm Điểm hệ 10 Điểm hệ chữ Điểm hệ 4
Đạt 9,0 - 10 A+ 4,0
8,5 - 8,9 A 3,5
8,0 - 8,4 B+ 3,1
7,0 - 7,9 B 2,8
6,5 - 6,9 C+ 2,4
5,5 - 6,4 C 2,0
5,0 - 5,4 D+ 1,5
4,0 - 4,9 D 1,0
Không đạt < 4 F 0
 
6.2. Kiểm tra, đánh giá
6.2.1. Điểm đánh giá đối với học phần lý thuyết bao gồm:
Điểm kiểm tra thường xuyên (hoặc tiểu luận), điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá bài tập lớn, điểm chuyên cần, điểm thi giữa kỳ và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và phải có trọng số không dưới 50%.
Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được quy định như sau:
a. Đối với học phần không làm tiểu luận, điểm học phần được tính như sau:
- Đ.TKHP = 60% Đ.KTHP + 20% Đ.GK + 20% Đ.TBKTTX
- Đ.TKHP: Điểm tổng kết học phần