08:40 ICT Chủ nhật, 22/01/2017

Thông tin cần thiết

Thực hành - Kiến tập

Tốt nghiệp

Phần mềm cho doanh nghiệp

Giảng viên

Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt đông ngoại khóa
Hoạt đông ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa

Trang nhất » Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Chương trình Đào tạo các Ngành Khoa TCKT khóa  2014
 
Ngành đào tạo Bậc Ngành đào tạo
Ngành KTKT - Khóa 2014 Đại học chính quy Ngành TCNH  Khóa 2014
Ngành KTKT - Khóa 2014 Đại học liên thông Ngành TCNH  Khóa 2014
Ngành KTKT - Khóa 2014 Cao dẳng chính quy Ngành TCNH  Khóa 2014
Ngành KTKT - Khóa 2014 Cao đẳng liên thông Ngành TCNH  Khóa 2014

Chương trình Đào tạo các Ngành khoa TCKT khóa 2013

Ngành đào tạo Bậc Ngành đào tạo
Ngành KTKT - Khóa 2013 Đại học chính quy Ngành TCNH - Khóa 2013
Ngành KTKT - Khóa 2013 Đại học liên thông Ngành TCNH - Khóa 2013
Ngành KTKT - Khóa 2013 Cao đẳng chính quy Ngành TCNH - Khóa 2013
Ngành KTKT - Khóa 2013 Cao đẳng liên thông Ngành TCNH - Khóa 2013


Chương trình Đào tạo các Ngành khoa TCKT khóa 2012
 

Ngành đào tạo Bậc Ngành đào tạo
Ngành KTKT - Khóa 2012 Đại học chính quy Ngành TCNH - Khóa 2012
Ngành KTKT - Khóa 2012 Đại học liên thông Ngành TCNH - Khóa 2012
Ngành KTKT - Khóa 2012 Cao đẳng chính quy Ngành TCNH - Khóa 2012
Ngành KTKT - Khóa 2012 Cao đẳng liên thông Ngành TCNH - Khóa 2012


 


 

Thăm dò ý kiến

Chương trình đào tạo cần?

Công bố toàn bộ chương trình khoá học

Cải tiến phù hợp với doanh nghiệp

Chú trọng đến thực hành thực tập

Quan tâm đến nghiên cứu khoa học

Tất cả các ý kiến trên

Hoạt động văn nghệ

Hoạt động văn nghệ
Hoạt động văn nghệ

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính