18:45 EDT Thứ hai, 25/03/2019
Sinh viên duyên dáng Khoa Tài chính Kế toán Giảng viên Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán

Thông tin cần thiết

Thực hành - Kiến tập

Tốt nghiệp

Đối tác doanh nghiệp

Hoạt động nghiên cứu KH

Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH

Trang nhất » Sinh viên cần biết

Sinh viên kiến tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                                    Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2017
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐƯA SINH VIÊN ĐI KIẾN TẬP
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
 
             Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và quan điểm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính “khuyến khích các trường, đưa sinh viên đi kiến tập, trải nghiệm thực tế nhằm: Đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, học đi đôi với hành, cơ sở giáo dục đào tạo gắn với cơ sở sản xuất và kinh doanh.
Ban lãnh đạo Khoa Kế toán – Tài chính  trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai chỉ đạo Tổ bộ môn Tài chính phối hợp cùng với phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp tổ chức thực hiện Kế hoạch Tổ chức đưa sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân Hàng đi kiến tập như sau:

I. MỤC ĐÍCH

                Sinh viên có điều kiện tiếp cận với doanh nghiệp, tăng cường sự gắn kết lý thuyết với thực tiễn. Nhà trường có điều kiện tăng cường sự hợp tác tốt với các doanh nghiệp về đào tạo, tuyển dụng, tài trợ…

II. YÊU CẦU

- Sinh viên mặc đồng phục Khoa, có mặt đúng giờ, đúng địa điểm, nghe hướng dẫn và chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường và Doanh nghiệp.
- Ổn định, trật tự, không chen lấn, xô đẩy, nói chuyện, chú ý lắng nghe và tiếp thu ý kiến người giới thiệu.
- Tổ bộ môn Tài chính cử giảng viên có tinh thần trách nhiệm, có nghiệp vụ phối hợp cùng thực hiện.

III. NỘI DUNG

Sinh viên tìm hiểu:
- Những kiến thức nền tảng về giao dịch chứng khoán.
- Những vấn đề chung về thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Tại sao chứng khoán là kênh đầu tư quan trọng của nền kinh tế.
- Quy trình khớp lệnh khi giao dịch chứng khoán.
- Hiểu bảng giá điện tử của sàn giao dịch chứng khoán.
- Tuyển dụng và yêu cầu tuyển dụng; thực tập và yêu cầu thực tập, trải nghiệm thực tế của sinh viên;
- Đề xuất được các ý kiến góp ý tốt cho doanh nghiệp;
- Viết bài thu hoạch (chậm nhất 4 ngày sau chuyến đi).

IV. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng thực hiện là sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Để đảm bảo về sĩ số và an ninh, trật tự tại công ty - nơi sinh viên đến kiến tập, mỗi lớp có giảng viên, cố vấn học tập, người hướng dẫn đi cùng, lớp đông chia làm 2 đoàn.
2. Địa điểm: Công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, số 5 đường Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo
Nguyễn Hoàng Hưng, Trưởng Khoa Kế toán – Tài chính - Chỉ đạo
2.  Phòng Quan hệ Doanh nghiệp liên hệ với các Doanh nghiệp tổ chức thực hiện, làm việc với các doanh nghiệp; lên lịch, thông báo sinh viên đi kiến tập, thời gian đi, địa điểm xuất phát (ô tô), nơi đến, thời gian kiến tập, giờ về trường.
3.  Cố vấn học tập các lớp : phối hợp xây dựng chương trình, tiến độ thực hiện, thông báo, tập hợp lớp, điểm danh, quản lý sĩ số lớp.
4. Giảng viên được Tổ bộ môn cử đi: phối hợp quản lý lớp, gợi ý sinh viên tiếp cận những nội dung liên quan ngành, nghề đào tạo, giải đáp (nếu có).

VI.  KINH PHÍ THỰC HIỆN : (Sinh viên tự túc)
                                                             
                                                                                                  Trưởng Khoa Kế toán - Tài chính
                                                                                               (đã ký)
                                                                               
                                                                                                      Nguyễn Hoàng Hưng
 
 
 
 
 

Thăm dò ý kiến

Chương trình đào tạo cần?

Công bố toàn bộ chương trình khoá học

Cải tiến phù hợp với doanh nghiệp

Chú trọng đến thực hành thực tập

Quan tâm đến nghiên cứu khoa học

Tất cả các ý kiến trên

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt đông ngoại khóa
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động ngoại khóa

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính