18:45 EDT Thứ hai, 25/03/2019
Sinh viên duyên dáng Khoa Tài chính Kế toán Giảng viên Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán

Thông tin cần thiết

Thực hành - Kiến tập

Tốt nghiệp

Đối tác doanh nghiệp

Hoạt động nghiên cứu KH

Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH

Trang nhất » Giới thiệu

Nhân Sự

Phụ trách Khoa Kế toán - Tài chính
............................................................................................................................

   
1. Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa
   TS. Trần Đức Thuận

2. Phó Trưởng khoa
   ThS. Nguyễn Hoàng Hưng

  


Phụ trách bộ môn Kế toán
............................................................................................................................

1. Trưởng bộ môn Kế toán 
    TS. Lê Thị Mận

2. Phó trưởng bộ môn Kế toán 
   ThS. Đào Thị Hạnh


Phụ trách bộ môn Tài chính - Ngân hàng
.....................................................................................................................

1. Trưởng bộ môn Tài chính - Ngân hàng
    PGS.TS. Nguyễn Hữu Huệ 
 
Giảng viên bộ môn Kế toán - Kiểm toán
............................................................................................................................
1.   TS. Nguyễn Hữu Dũng
2.   ThS. Phạm Thị Lĩnh
3.   ThS. Dương Văn Nam
4.   ThS. Trần Thị Huyên

5.   ThS. Đinh Thụy Tiết Hạnh
6.   ThS. Tạ Thị Thu
7.   ThS. Tạ Thị Huyền
8.   ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc
9.   ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài
10. ThS. Tạ Thị Thơ
11. ThS. Lâm Hải

12. CH. Đặng Thị Hương Giang
13. CH. Lê Quang Huy
14. CH. Ngô Thị Tuyết Lan
15. CN. Võ Phúc Như Ngọc
16. CN. Nguyễn Hoàng Minh
17. CN. Đinh Thị Hồng Lan
18. CN. Nguyễn Thị Thu Thủy
19. CN. Hoàng Thị Thùy Dung


Giảng viên bộ môn Tài chính - Ngân hàng
............................................................................................................................

1. ThS. Nguyễn Thị Ngọc The
2. ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
3. ThS. Nguyễn Thị Huệ
4.  ThS. Nguyễn Xuân An
 

Thăm dò ý kiến

Chương trình đào tạo cần?

Công bố toàn bộ chương trình khoá học

Cải tiến phù hợp với doanh nghiệp

Chú trọng đến thực hành thực tập

Quan tâm đến nghiên cứu khoa học

Tất cả các ý kiến trên

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt đông ngoại khóa
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động ngoại khóa

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính